Hoe gaat dit dan gaan?

Ik help je met problemen waarover je met niemand kan praten. En samen zoeken we naar oplossingen. Wat tussen ons wordt gezegd en getoond, blijft tussen ons. Jij vertelt me dingen in vertrouwen en ik hou die dingen geheim. Dat heet beroepsgeheim.

 

Wanneer ik met je ouders over je praat, dan vertel ik hen hoe ik jou ken en waar je last van hebt. Maar ik herhaal jouw woorden niet tegen hen, en toon je tekeningen niet, tenzij jij dat zelf wil.

 

Soms praat ik ook met jouw school. Dan doe ik precies hetzelfde. Ik vertel over jou maar niks van jou. En ik vertel alleen wat de school moet weten om jou te kunnen helpen. Ik vertel je ook op voorhand wanneer ik naar je school kom. En achteraf vertel ik je kort wat we hebben besproken.

Met andere mensen praat ik nooit over jou.

 

Er is wel één grote uitzondering. Als ik te weten kom dat jijzelf, of iemand anders, in groot gevaar verkeert, dan ben ik verplicht te helpen. Als ik denk dat het van levensbelang is, mag ik, en moet ik vertrouwelijke informatie bekend maken. Maar alleen aan mensen die het gevaar kunnen wegnemen.