Kinderpsychologe | Gedragstherapeute
Els Mampay

Meer info over uw Rechten & plichten

  • Psychologen en psychiaters zijn gebonden aan de deontologische code van de beroepsvereniging. De voornaamste elementen hieruit zijn het beroepsgeheim en het recht op informatie.
  • Wij sturen bij het opstarten en afsluiten van een begeleiding vaak een brief naar uw verwijzer. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.
  • We gaan er van uit dat de aanmeldende ouder de andere ouder op de hoogte brengt van de bezorgdheden en de aanmelding, en onze contactgegevens bezorgt.
  • Het is evengoed van belang dat de andere ouder ook betrokken wordt, dit is echter zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Als de aanmeldende ouder de gegevens heeft gegeven kan de andere ouder met ons contact opnemen.
  • Als er juridische procedures lopende zijn, of worden opgestart kan dit een reden zijn om een begeleiding af te breken.
  • Verslaggeving kan gebruikt worden voor school of andere hulpverlening, maar kan nooit gebruikt worden in een procedure.
  • Indien één van de ouders zich uitdrukkelijk verzet tegen begeleiding of diagnostiek, dienen wij daarmee rekening te houden. Indien de jongere voldoende mogelijkheden heeft om in te schatten wat de gevolgen van een beslissing zijn, kan hij of zij de vraag stellen om individueel te blijven komen (decreet rechtspositie minderjarige). Op dat moment zijn wij behandelaar van de jongere en zal ook geen verslaggeving noch terugkoppeling gebeuren naar ouders.
  • Wanneer u via het contactformulier of via mail contact met mij opneemt, kan ik geen confidentialiteit van uw gegevens waarborgen. Wanneer u vertrouwelijke informatie wil bespreken kan dit tijdens een consultatie. Wanneer een begeleiding gestart is, zal u via het elektronisch patiëntendossier vertrouwelijke informatie kunnen delen.
  • Lopende dossiers kunnen steeds op geanonimiseerde wijze besproken binnen inter- en supervisies om een zo kwalitatief mogelijke hulpverlening te garanderen.